Alla

Hela vår verksamhet är öppen för alla.         ck120530 1a

Gudstjänster, dagledigträffar, sångarträffar, musik i centrum, alphakurser, bibel & bönesamlingar, städning och övrigt arbete!

Välkommen!