Läger och arrangemang

Om du vill åka på ett arrangemang men inte har råd kan ni söka bidrag hos CKU. Mer information hittar du här!