Äventyrarna

Äventyrarscout
Ålder: 12-15 år
Engelskt namn: Adventurer Scout
Kärnord: Medvetenhet, respekt, friluftsliv, patrullen, möten
Äventyrarscouter går oftast i årskurs 6, 7 och 8 i skolan. Som äventyrare är patrullgemenskapen viktig och i patrullen får ni testa olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ni kan i högre utsträckning föreställa er abstrakta problem i huvudet och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra. I scouterna utmanas ni äventyrare i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar ni över era och andras insats. Symbolerna och ceremonierna skapar en känsla och en gemenskap. Som äventyrarscout bestämmer ni mycket själva och delar dina egna upplevelser med dina patrullkompisar. Äventyrare funderar på framtiden och i scouterna får man stöd genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktivitetar i nationell och internationell miljö. När du närmar dig slutet av grundskolan, börjar också din tid som äventyrare gå mot sitt slut. Efter din tid som äventyrare är det dags att möta nya utmaningar som Utmanarscout.