Åldersgrupper

Spårarscout

Ålder: 7-9 årsparar
Engelskt namn: Tracker Scout
Kärnord: Nyfikenhet, prova, natur, fantasi, roligt
Som spårarscout går du i årskurs 1 till 3 i skolan. I scouterna har du som spårare fått upp spåret på något nytt och får utforska det med stort mod och med upptäckarglädje. Som spårare utvecklas du genom uppdrag och äventyr som du genomför tillsammans med din patrull och scoutledare. Som spårarscout får du möjlighet att utvecklas och reflektera över vad de varit med om och vad som har hänt. Din fantasi sprudlar och genom hajker och äventyr får du leva dig in i andra världar. När det är dags för dig att gå vidare mot Upptäckarna, är DU redo för större utmaningar.

Upptäckarscout

Ålder: 10-12 årupptackar
Engelskt namn: Discoverer Scout
Kärnord: Våga, samarbeta, vilja, lösa problem, omvärlden
Upptäckarscouter går oftast i årskurs 4 och 5 i skolan. Du som upptäckarscout har många idéer om vad ni i patrullen vill göra och hur ni ska göra det. Som upptäckare får du möjlighet att engagera dig i samhället och tillsammans med din patrull jobba för en bättre värld på ett konkret sätt. Du får testa olika roller och utmanas att ta plats genom äventyr och upplevelser. Du möter både äldre och yngre scouter och har redan prövat att ha naturen som vardagsrum när det är dags att bli äventyrare.

Äventyrarscout

Ålder: 12-15 åraventyrar
Engelskt namn: Adventurer Scout
Kärnord: Medvetenhet, respekt, friluftsliv, patrullen, möten
Äventyrarscouter går oftast i årskurs 6, 7 och 8 i skolan. Som äventyrare är patrullgemenskapen viktig och i patrullen får ni testa olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ni kan i högre utsträckning föreställa er abstrakta problem i huvudet och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra. I scouterna utmanas ni äventyrare i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar ni över era och andras insats. Symbolerna och ceremonierna skapar en känsla och en gemenskap. Som äventyrarscout bestämmer ni mycket själva och delar dina egna upplevelser med dina patrullkompisar. Äventyrare funderar på framtiden och i scouterna får man stöd genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktivitetar i nationell och internationell miljö. När du närmar dig slutet av grundskolan, börjar också din tid som äventyrare gå mot sitt slut. Efter din tid som äventyrare är det dags att möta nya utmaningar som Utmanarscout.

Utmanarscout

Ålder: 15-18 årutmanar
Engelskt namn: Challenger Scout
Kärnord: Engagemang, reflektera, nätverk, internationellt, gemenskap
Som utmanarscout går du oftast i årskurs 9 eller på gymnasiet. I scouterna ställs du som utmanare inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Du får utrymme att testa och hitta de roller som passar dig och som du trivs med. Bland annat är det från utmanaråldern som du har möjlighet att gå SMU Scouts grundläggande scoutledarutbildning Ska’Ut. I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att få vara barnslig eller bara vara. Du får möjlighet att pröva ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.