Om vår scoutkår

scout

Vindelns Scoutkår är en del av Centrumkyrkans Ungdom. En ideell förening vars verksamhet präglas av en kristen livsåskådning, där alla är fria att själva ta ställning till kristen tro.
Vår verksamhet utgår från Centrumkyrkan, som ligger mitt emot Konsum i centrala Vindeln. Under våren och hösten är vi i stor utsträckning ute i naturen.
I scoutkåren finns det olika åldersgrupper som är uppdelade efter vilken årskull scouterna går i. Information om respektive åldersgrupp finns här.
Varje åldersgrupp är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna gemensamt ansvar och ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje patrull träffas en kväll i veckan. Dessutom brukar vi ibland ha helgövernattningar (hajker) och på sommaren brukar vi åka på ett längre scoutläger.
Genom vårt medlemskap i Equmeniascout som i sin tur är en av de fem medlemmarna av Svenska Scoutrådet är vi en del av den värdsvida scoutrörelsen och medlemmar i världsscoutförbunden, WOSM (pojkar) och WAGGGS (flickor). Svenska Scoutrådet är paraplyorganisation för de fem scoutförbunden i Sverige, där SMU Scout är det näst största scoutförbundet. Inom SMU finns det förutom föreningar även distrikt samt en riksorganisation (equmenia). Vi tillhör Equmenia Nord vilket omfattar Norrbottens- och Västerbottens län. Equmenia Nord har, likt riksorganisationen equmenia, till uppgift att stödja föreningarna lokalt, men också om att erbjuda ledarutbildningar och ledarträffar samt att ordna olika läger för olika åldersgrupper.
Vindelns CKU Scoutkår har ett samarbete med lokala företag som ger oss ekonomiska förutsättningar att driva och utveckla vår verksamhet, och företagen har möjlighet att synas i ett positivt sammanhang och visar sig ta ansvar för bygdens framtid. I dagsläget sponsras vår scoutkår av Cranab AB och Indexator AB.