Sponsorer

Vindelns Scoutkår har ett samarbete med lokala företag som ger oss ekonomiska förutsättningar att driva och utveckla vår verksamhet, och företagen har möjlighet att synas i ett positivt sammanhang och visar sig ta ansvar för bygdens framtid.
I dagsläget sponsras vår scoutkår av Cranab AB och Indexator AB.
cranab
indexator