Symboler och ceremonier

Inom scoutrörelsen har det alltid varit viktigt med ceremonier och traditioner. Detta för att dels skapa en samhörighet med alla andra scouter men även ett sätt att bekräfta alla som deltar. De allra viktigaste ceremonier och traditioner som finns i alla länder men som kan skilja sig i formulering från land till land är: löftet, scoutlagen, valspråk och lösen. I Sverige har vi även en scoutsång som är gemensam för alla scouter i Sverige. Här nedan kan du läsa mer.

Scoutlöftet


Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Scoutlagen


1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Valspråk och lösen

Var redo! – Alltid redo!

Scoutsången

Normalt sjungs enbart vers 1 och 4
1: Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet,

en vårdag brusande och fri,
står på vår panna skrivet.
För Gud, för kung och fosterland,
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller,
med hjärta håg och hand
2: Vår lag är allvar, lust och fröjd

att hjälpa och att stöda.
Så lyft i sång mot himlens höjd

vår plikt ach kära möda.
Drag ut från självets trånga vrå

till skogens vida salar,

till svenska berg och dalar,
där friska vindar gå.
3: Vi äro svenska scouter vi.
Vi lystra och vi spana,
på myrans spår och falkens skri,
på allt vi se och ana.
Det svaga giver vi vårt mod,

det tunga underlätta.
Det goda och det rätta,
vi offra glatt vårt mod.
4: Var redo! Hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng,
håll blank din pil,

nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband

i kärlek och i gamman
nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land