Upptäckarna

Upptäckarscout
Ålder: 10-12 år
Engelskt namn: Discoverer Scout
Kärnord: Våga, samarbeta, vilja, lösa problem, omvärlden
Upptäckarscouter går oftast i årskurs 4 och 5 i skolan. Du som upptäckarscout har många idéer om vad ni i patrullen vill göra och hur ni ska göra det. Som upptäckare får du möjlighet att engagera dig i samhället och tillsammans med din patrull jobba för en bättre värld på ett konkret sätt. Du får testa olika roller och utmanas att ta plats genom äventyr och upplevelser. Du möter både äldre och yngre scouter och har redan prövat att ha naturen som vardagsrum när det är dags att bli äventyrare.