Utmanarna

Utmanarscout
Ålder: 15-19 år
Engelskt namn: Challenger Scout
Kärnord: Engagemang, reflektera, nätverk, internationellt, gemenskap
Som utmanarscout går du oftast i årskurs 9 eller på gymnasiet. I scouterna ställs du som utmanare inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Du får utrymme att testa och hitta de roller som passar dig och som du trivs med. Bland annat är det från utmanaråldern som du har möjlighet att gå SMU Scouts grundläggande scoutledarutbildning Ska’Ut. I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att få vara barnslig eller bara vara. Du får möjlighet att pröva ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.