Vår scoutverksamhet

Åldergrupperna delas upp på ett naturligt sätt som följer barns och ungas utveckling. Alla utvecklas i olika takt och för att stödja barn och unga i sin utveckling finns en flexibilitet inbyggd i åldersindelningen.
Det finns fem olika åldersgruppper; Spårare, Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover. Namnen på åldersgrupperna går att använda antingen enskilt eller med ändelsen scout (Spårarscout, Upptäckarscout o.s.v.).
I Vindelns Scoutkår finns det ett nära sammarbete mellan Spårar- och Upptäckarscouterna, där båda åldersgrupperna i stor utsräckning har samma program, dock anpassas aktivitetera så att de är lämpliga i förhållande till scouternas utveckling. 
Äventyrarscouterna har ett eget program där det läggs extra stor vikt vid sammarbete, gruppdynamik och rellationer. 
För Utmanarscouerna läggs det extra vikt vid ledarskap. Det är i denna ålder som man har möjlighet att genomföra ledarutbildningar samtidigt som man får möjlighet att få hjälpa till som scoutledare, funktionär vid läger och hajker med mera. 
Som Roverscout är många aktiva som ledare samtidigt som man ofta söker sig nya utmaningar. Exempelvis genom att arrangera hajker, vara ansvarig vid läger, åka på nationella och internationella arrangemang med mera. Som Roverscout har du stora valmöjligheter med ett brett utbud på sätt att delta, bidra och påverka.
Läs mer om de olika åldersgrupperna här!
Läs mer om scouting här