Personadresser

Expedition:

Tel: 0933-103 85

Expeditionen är öppen Ons-Tors kl 9-11

exp(at)centrumkyrkanvindeln.se

 

Pastor/föreståndare 
Christina Andersson
mobil: 070-643 44 67
epost: pastor(at)centrumkyrkanvindeln.se

 

Ordförande
Tage Stenmark
mobil: 072-341 06 88

epost: ordf(at)centrumkyrkanvindeln.se

 

Ungdomsledare
Victoria Jaede
mobil: 073-842 02 13    (ej måndagar)
epost: ungdomsledare(at)centrumkyrkanvindeln.se