Hyrestaxor m.m.

Hyra av lokaler

(2015-02-15)

Kyrksalen                                              60:- per timme*
+ Kök                                                    20:- per timme*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Serveringslokalen  (nedre våningen)       40:- per timme*
+ Kök                                                    20:- per timme*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Navet”  (liten samlingssal och kök)          40:- per timme*
+ Kök                                                    20:- per timme*

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Övernattningsrum                              100:- per natt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Övernattningsrum                              100:- per natt

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*) Man betalar för maximalt 10 timmar per dygn.
OBS! Tar arrangören inträde betalas dubbel hyra.

Praktisk ordning:
Lokalen städas och återställs i den ordning som den var före hyrestillfället.

Bokningar görs via
Centrumkyrkans expedition, telefon 0933-103 85.

Församlingsmedlemmar betalar endast 25% av kostnaden, vid firande av familjehögtider o dyl.