Uppvaktningar – riktlinjer

 

Födelsedagar: Uppvaktning med blomma vid 50, 70, 80 och 90 år. Därefter varje år

Julblommor: Medlemmar från 80 år samt vid speciella omständigheter, ex.vis sjukdom.

Julblomma ges även till anställda