Räddningen

Så älskade Gud världen
att han gav den sin ende son,
för att de som tror på honom
inte skall gå under utan ha evigt liv.
Ty Gud sände inte sin son till världen
för att döma världen utan för att
världen skulle räddas genom honom. (Johannes evangelium 3:16)

_______________________________

– Varje människa har syndat, dvs överträtt de gränser Gud satt för människan (Rom 3:23)
– Synden innebär att människan är skild från Gud (Jes 59:2)
– I sin död på korset bar Jesus hela mänsklighetens synd och försonade därmed oss med Gud. Vi får därför ta emot syndernas förlåtelse och evigt liv som en gåva, av nåd (2 Kor 5:19-21, Ef 2:8)

– Genom dopet i vatten bekräftar vi att vi vänt om till Gud och tror på Jesus (Apg 2:38, Mark 16:16)
– Dopet i vatten sker på egen bekännelse och genom nedsänkning.
– Andens dop (att bli fylld av Anden) ger oss kraft och förmågor (nådegåvor) för att kunna tjäna Gud (Apg 1:8, 1 Kor 12:7-11).

_______________________________

JESUS-filmen

Se den här!

 

JESUS-filmen. – Se version för vuxna: Klicka här!