Minnesfonden

– tidigare kallad Blomsterfonden

I stället för blommor vid t.ex. begravning kan en gåva ges till Centrumkyrkans Minnesfond.      blomster

Gåvan tillfaller Centrumkyrkans internationella arbete, om ni inte anger särsklit ändamål för gåvan.

Sätt in gåvan på bankgiro 5620-5263
Skriv på talongen: Till minne av ………..…

Vi förmedlar hälsningen till de anhöriga – efter begravningen.

För att nå fram med en hälsning i tid till begravningen, ber vi er att kontakta vår expedition.

Upplysningar: Kontakta Centrumkyrkans expedition, 0933-103 85
eller pastor Christina Andersson