Historik

Centrumkyrkan Vindeln bildades i juni 2006 genom samgående mellan Vindelns Missionsförsamling och Filadelfiaförsamlingen i Vindeln. Båda församlingarnas historia och verksamhet får sin fortsätt­ning i den nya gemensamma församlingen.

Centrumkyrkan Vindeln är en del av trossamfunden Pingst – Fria Församlingar i  Samverkan och Equmeniakyrkan.
Församlingen är öppen för samverkan med andra trossamfund och kristna församlingar.