Hyrestaxor m.m.

Hyra av lokaler

(2017-12-12)

Lokal

Pris

Kyrksalen 150 kr/timme*
”Navet” – Lilla samlingssalen 100 kr/timme*
Konferensrum (nedre våningen) 50 kr/timme*
Serveringslokal (nedre våningen) 100 kr/timme*
Kyrkans samtliga lokaler, exkl. ”Navet” 200 kr/timme*

Tillägg

Pris

Ljud- och bildtekniker kyrksal** 100 kr/timme*
Ommöblering kyrksal 750 kr/tillfälle
Kök 50 kr/timme*
Projektor (för lilla samlingssalen, konferensrum eller serveringslokal) 150 kr/tillfälle (dag)

*Man betalar för maximalt 6 timmar per dygn.

** Ljudutrustning och projektor i kyrksalen sköts av kyrkans behöriga tekniker. Ljud och data-/videoprojektor ingår i priset.

 

OBS! Tar arrangören inträde betalas dubbel hyra.

 

Praktisk ordning:
Lokalen städas och återställs i den ordning som den var före hyrestillfället.

Bokningar görs via
Centrumkyrkans expedition, telefon 0933-103 85.

Församlingsmedlemmar betalar endast 20 % av kostnaden, vid firande av familjehögtider o dyl.