Hemgrupper

I församlingen växer det fram hemgrupper (livsnära smågrupper). Några är redan igång, och det kommer att bli allt fler grupper, som vi hoppas ska komma att omfatta alla medlemmar och även andra intresserade. Den lilla gruppen är den mest naturliga ingången i församlingen för nya kristna. Det framgår av namnet att Hemgrupperna har sina träffar i hemmen. Till en sådan grupp är alla välkomna som tillsammans med andra vill ha en andlig gemenskap och fördjupa sin relation med Gud.

Gruppen är platsen där:
  • människor möts i mindre grupper
  • människor träffas regelbundet i hemmen
  • man får växa och utvecklas som människa och kristen
  • man kan göra andliga upplevelser tillsammans med andra
  • man blir delaktig och bekräftad, sedd och även få dela med sig av sina erfarenheter
  • man får dela med sig av både glädje och bekymmer
  • alla kan känna sig välkomna
  • man tillsammans med andra studerar livsfrågor
  • där man får lovsjunga och tillbe Gud
  • man får uppleva omsorg och gemenskap
Människor vänder sig uppåt och möter sin Gud.
De vänder sig inåt och möter andra, med vilka de kan dela sina glädjeämnen och bekymmer. De vänder sig utåt och möter människor som är på väg in i gemenskapen och vill bli delaktiga.

Hör av dig  om du vill komma med i en hemgrupp eller är nyfiken på vad den kan ge dig:

Tage Stenmark: tage.stenmark[at]gmail.com eller 072-341 06 88