Bidrag CKU

För att ekonomiskt stötta ledare och ungdomar som vill utveckla sitt ledarskap och/eller sin kristna tro finns det möjlighet att söka bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom.
Ungdomsrådet för Centrumkyrkans Ungdom godkänner eller avslår bidragsansökningarna. Ungdomsrådet förbehåller sig rätten att ändra ansökningarna i frågan om beloppens storlek. Bidrag ges endast till medlemmar i Centrumkyrkans Ungdom. Information med medlemskap i CKU finns här.
Utbildningarna och arrangemangen ska stärka bidragsansökande i sin ledarroll och/eller kristna tro samt ligga i linje med CKU:s målsättning.
Rapportering beslutas av Ungdomsrådet efter dialog med den sökande.
Bidrag ges till: 
  • Personer som genomför ledarutbildningar eller kurser vars syfte är att utveckla ledarskap.
  • Personer som genomför konferenser eller andra arrangemang om det bedöms stärka den bidragssökande i dess ledaruppdrag1.
  • Barn och unga när särskilda omständigheter föreligger, exempelvis ansträngd ekonomisk situation.
Riktlinjer för bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom finns här: Riktlinjer_for_bidrag_hos_CKU_2012-02-14.
Mall för ansökan om bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom finns här.