Scout

scout

I Scouterna gör vi unga redo för livet, genom att arbeta i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och att visa hänsyn. Vi lär oss genom att göra och våga misslyckas och prova igen. Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar för patrullens samarbetsförmåga.

Det finns olika åldersgrupper som är uppdelade efter vilken årskull du går i. Information om respektive åldersgrupp finns nedan. Varje åldersgrupp är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av ungefär fem till åtta medlemmar. I patrullen får du träna gemensamt ansvar och ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje patrull träffas en kväll i veckan. Dessutom brukar vi ibland ha helgövernattningar (hajker) och på sommaren brukar vi åka på ett längre scoutläger.

Går du i…

åk. 1-3 har du möjlighet att bli Spårarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-19:30

åk. 4-6 har du möjlighet att bli Upptäckarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:00

åk. 7-8 har du möjlighet att bli Äventyrarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:30

åk. 9-Gym 3 har du möjlighet att bli Utmanarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:30

Prova på scouting! Kom och upplev vår scoutverksamhet, det går bra att “prova på” några gånger och där efter bestämma om du vill fortsätta. Läs mer om medlemskap här.

Om du är förälder till en scout och vill hjälpa till med något eller har idéer om vad föräldrar kan bidra med i verksamheten är du välkommen att kontakta någon av oss ledare.

………………………………………………………………………………………………………………………………

Vår scoutverksamhet är en del av Centrumkyrkans Ungdom och bedrivs genom den kristna barn- och ungdomsorganisationen Equmenia. Equmenia är öppet för alla och varje scout är fri att själv ta ställning till kristen tro.