Scout

I Scouterna gör vi unga redo för livet, genom att arbeta i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och att visa hänsyn. Vi lär oss genom att göra och våga misslyckas och prova igen. Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar för patrullens samarbetsförmåga.

Det finns olika åldersgrupper som är uppdelade efter vilken årskull du går i. Information om respektive åldersgrupp finns nedan. Varje åldersgrupp är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av ungefär fem till åtta medlemmar. I patrullen får du träna gemensamt ansvar och ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje patrull träffas en kväll i veckan. Dessutom brukar vi ibland ha helgövernattningar (hajker) och på sommaren brukar vi åka på ett längre scoutläger.

Prova på scouting! Kom och upplev vår scoutverksamhet, det går bra att “prova på” några gånger och där efter bestämma om du vill fortsätta. Läs mer om medlemskap här.

Om du är förälder till en scout och vill hjälpa till med något eller har idéer om vad föräldrar kan bidra med i verksamheten är du välkommen att kontakta någon av oss ledare.


Vår scoutverksamhet är en del av Centrumkyrkans Ungdom och bedrivs genom den kristna barn- och ungdomsorganisationen Equmenia. Equmenia är öppet för alla och varje scout är fri att själv ta ställning till kristen tro.


Åldersgrupper

Åk 1-3

Nyfikenhet, prova, natur, fantasi, roligt  

Som spårarscout går du i årskurs 1 till 3 i skolan. I scouterna har du som spårare fått upp spåret på något nytt och får utforska det med stort mod och med upptäckarglädje. Som spårare utvecklas du genom uppdrag och äventyr som du genomför tillsammans med din patrull och scoutledare. Som spårarscout får du möjlighet att utvecklas och reflektera över vad de varit med om och vad som har hänt. Din fantasi sprudlar och genom hajker och äventyr får du leva dig in i andra världar. När det är dags för dig att gå vidare mot Upptäckarna, är DU redo för större utmaningar.  

Vi träffas på onsdagar kl. 18:30-19:30

Åk 4-6

Våga, samarbeta, vilja, lösa problem, omvärlden  

Upptäckarscouter går oftast i årskurs 4 och 5 i skolan. Du som upptäckarscout har många idéer om vad ni i patrullen vill göra och hur ni ska göra det. Som upptäckare får du möjlighet att engagera dig i samhället och tillsammans med din patrull jobba för en bättre värld på ett konkret sätt. Du får testa olika roller och utmanas att ta plats genom äventyr och upplevelser. Du möter både äldre och yngre scouter och har redan prövat att ha naturen som vardagsrum när det är dags att bli äventyrare.

Vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:00

Åk 7-8

Medvetenhet, respekt, friluftsliv, patrullen, möten  

Som äventyrare är patrullgemenskapen viktig och i patrullen får ni testa olika roller, möter svårigheter och övervinner hinder tillsammans. Ni kan i högre utsträckning föreställa er abstrakta problem i huvudet och lösa problem genom att väga flera olika alternativ mot varandra. I scouterna utmanas ni äventyrare i patrullen till nya möten och friluftsliv i allt större sammanhang. Tillsammans reflekterar ni över era och andras insats. Symbolerna och ceremonierna skapar en känsla och en gemenskap. Som äventyrarscout bestämmer ni mycket själva och delar dina egna upplevelser med dina patrullkompisar. Äventyrare funderar på framtiden och i scouterna får man stöd genom att se saker ur olika perspektiv, ta ställning och engagera sig i större samhällsfrågor. Många äventyrare får uppleva häftiga scoutaktivitetar i nationell och internationell miljö. 

Vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:00

Åk 9-gym 3

Engagemang, reflektera, nätverk, internationellt, gemenskap  

I scouterna ställs du som utmanare inför större uppgifter i ett allt tydligare internationellt sammanhang. Du får utrymme att testa och hitta de roller som passar dig och som du trivs med. Bland annat är det från utmanaråldern som du har möjlighet att gå SMU Scouts grundläggande scoutledarutbildning Ska’Ut. I utmanarscouterna får alla ta stort ansvar samtidigt som det är okej att få vara barnslig eller bara vara. Du får möjlighet att pröva ett avancerat friluftsliv och engagera sig djupt i samhällsfrågor.

Vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:00

Vad är scouting?

I scouterna kan man göra nästan vad som helst. En filmkväll, paddling eller ett besök på tivoli är scouting, när vi gör det på vårt sätt… med scoutmetoden! Metoden består av sju delar som alla bör ingå i en scoutaktivitet.

 

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.
 

Patrullsystemet

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.
 

Lära genom att göra – Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.
 

Symboler och ceremonier

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.
 

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.
 

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.
 

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.