Bli scout

Vi är en scoutkår med en massa glada barn och äventyr på gång. Vill du bli medlem? Tveka inte, kontakta oss så får du veta mer!
 
Prova på scouting! Kom och upplev vår roliga scoutverksamhet, det går bra att “prova på” några gånger och där efter bestämma om du eller ditt barn vill fortsätta eller inte.
 
Både barn och vuxna är välkomna till Vindelns SMU Scoutkår. Är du mellan 7-18 år och vill bli medlem så kontaktar du ledaren för din åldersgrupp. Om du är vuxen och intresserad av att bli ledare eller vara aktiv på annat sätt så kontaktar du vår kårchef. Läs mer om medlemskap här
 
Går du i… 

åk. 1-3 har du möjlighet att bli Spårarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-19:30 
åk. 4-5 har du möjlighet att bli Upptäckarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-19:30 
åk. 6-7 har du möjlighet att bli Äventyrarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:30 
åk. 8-Gym 3 har du möjlighet att bli Utmanarscout och vi träffas på onsdagar kl. 18:30-20:30 
 
Läs mer om vår verksamhet här
Om du är förälder till en scout i Vindelns SMU Scoutkår och vill hjälpa till med något eller har idéer om vad föräldrar kan bidra med i verksamheten är du välkommen att kontakta någon av oss ledare.