Kontakt scout

Vindelns Scoutkår/
Centrumkyrkans Ungdom
Häradsvägen 134
922 31 Vindeln
Telefon: 0933-10385
Bankgiro: 5601-1620
Hemsida: www.scout.centrumkyrkanvindeln.se
E-post: cku#centrumkyrkanvindeln.se
Ersätt # med @ i mail-adressen 
Kårchef
Ansvarig Spårar- och Upptäckarscout (åk. 1-5)
Ansvarig Äventyrarscout (åk. 6-7) 
Ansvarig Utmanarscout (åk. 8-Gym. 3)