Omsorg

Följande personer är för innevarande år valda att att ha särskilt ansvar för medlemmarnas trivsel, uppmuntra, stödja och hjälpa samt att besöka sjuka och gamla, som ej kan komma till kyrkan.

Rodhe Jonsson, huvudansvarig

Gunnel Martinsson

Britt-Marie Aronsson

Gun Ohlsson

Eva-Stina Stenmark

Erling Olmosse

Jörgen Almquist

Zuriash Jonsson

.

Alla har avlagt skriftligt tyshetslöfte. Du kan med förtroende vända dig till någon i gruppen

  • om du har behov av att få tala förtroligt om något
  • om du behöver hjälp med något
  • om du vill ha förbön – för dig själv eller för någonting annat

.