Vår tro

Vi tror att…

  • Varje människa är älskad av Gud och har ett behov av kontakt med honom.
  • Det viktigaste är att älska Gud och sin medmänniska som sig själv.
  • Bibeln är Guds ord. Den berättar vilka vi är, vem Gud är, hur vi ska leva och vad som är meningen med livet.
  • Vägen till Gud går genom Jesus Kristus. Genom tro på Jesus Kristus kommer vi till Gud och blir hans barn.
  • Genom dopet i vatten bekräftar vi vår tro på Jesus Kristus.
  • Gud har gett oss en hjälpare och medvandrare, som kallas för den helige Ande. Han hjälper oss att leva i kärlek till varandra och ger oss gudomliga gåvor.