Gud

Vi tror
Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock
Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus, korsfäst,
död och begraven, nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.
Vi tror ock
den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund,
syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

_____________________________

– Gud är universums skapare (1 Mos 1:1).
– Gud är en, och uppenbarar sig som Fadern, Sonen och Anden ( 5 Mos 6:4, Luk 3:21-22, 2 Kor 13:13).
– Jesus är Gud, som blev människa och därigenom visade oss vem Gud är (Joh 1:1, 14, 18).