Uthyrning

Information vid uthyrning

Arrangemanget bör vara ”värdigt” den lokal som nyttjas.
Bedömning får ske från fall till fall. (Vid osäkerhet avgör Församlingsrådet frågan.)

Kyrkan hyrs inte ut

–  vid borgerlig begravning, borgerlig vigsel o.dyl.
–  när ändamålet är extern försäljning. Undantag vid exempelvis missionsauktioner.

Räkning

Sänds som bekräftelse på bokningen.
OBS! Tar arrangören inträde betalas dubbel hyra.
Medlemmar hyr till specialpris (gäller endast vid privata arrangemang).
Även medlemmar betalar via giro.

Nyckel

Hämtas och återlämnas enligt överenskommelse.

Städning

Skriftliga städinstruktioner skall finnas.
Vid ej fullgjord städning debiteras städningskostnader.
Arrangören ansvarar själv för att ställa iordning lokalen före och efter arrangemanget. Samtliga lokaler skall lämnas i ursprungligt skick.
Förbrukat material ersätts.

Köket

Köket är inte godkänt för yrkesmässig livsmedelshantering.
Hyresgästen ansvarar själv för servering.
Endast alkoholfri servering får förekomma.

Extra

En kostnad debiteras för ljud- och bildtekniker.
(Ljudanläggningen får endast hanteras av kunnig person).
Ljus och blommor – Arrangören står för kostnaderna.

Bokningar görs via
Centrumkyrkans expedition, telefon 0933-103 85