Dragspel

För den som är ledig under dagtid finns dagledigträffarna

och vill man aktivera sig mera så finns sånggruppen Dragspelvännerna

eller pensionärsföreningen RPG.

        Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Som pensionär eller anhörig har Du säkert fått erbjudande om medlemskap i någon    pensionärsorganisation. Upplever Du att kristna värderingar är något värdefullt i vår tillvaro är RPG en organisation som kan passa Dig.

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som vill värna människan utifrån kristna värderingar. Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande aktiviteter, förmedling av samhällsinformation samt opinionsbildning i för pensionärer och anhöriga vitala frågor.

• RPG vill tillvarata Dina intressen och verka för en tryggad framtid som äldre.
• RPG är öppet för alla anhöriga och pensionärer.
• RPG har 15.000 medlemmar i 250 föreningar runt hela landet.

Läs mer: www.rpg.org.se