”Du är älskad”, del 2

heart-700141_1280

En av mina vänner var på en kristen konferens för ganska länge sedan. På ett av seminarierna som hon valt återkom den som talade till frasen: ”Men, jag är ju älskad!” hela tiden. Det satte djupa spår i henne. ”Men, jag är ju älskad!”. Det är ett faktum. Det är sanningens utgångspunkt om oss själva. Gud säger till var och en av oss, även till mig: ”Jag älskar dig. Det finns ingenting du kan göra för att förhindra det. Det finns ingenting du kan göra för att förtjäna det. Bli kvar i min kärlek.”

Jag har följt andaktsserien ”Fri från ångest” av Christine Viklund. Följande är några tankar från den:

”Syftet med din och min existens är att låta Gud älska oss. Du existerar för att Gud ville få älska dig, ville få bjuda in dig i en relation med kärleken själv. Detta är inte något som sker en gång och sedan är det klart, det sker dagligen, ibland timme för timmer och i vissa säsonger av våra liv, andetag för andetag. Mitt värde ligger i Guds vilja att få älska mig. Vi är söner och döttrar till den högste Kungen, det är där vår identitet är placerad och det är där vårt värde är placerat.”

”Vårt uppdrag är att låta Gud älska oss igenom allt vi går igenom utan att hålla tillbaka. Vi är skapade för att aldrig gömma oss för kärleken. Den dom som vi kan ha utdelat till oss själva, skuld och skam vi tagit på oss. I Jesu närhet löses även de bojorna. Vi älskar (Honom, oss själva och andra) därför att han först älskat oss. Guds kärlek är förutsättningen för vår kärlek”.

”Hur stor och mäktig, evig och enorm Gud än är så är han ändå den som vill viska i ditt öra om vem du egentligen är. Han är sanning och den som vet all den potential, alla de gömda skatter och frön som han planterat i dig. Din pappa Gud vet vem du är. Långt innan dess du var påtänkt av någon människa så tänkte Gud på dig. och han ville dig. Du kan inte påverka ditt värde och du behöver inte prestera dig till kärlek.”

ur ”Fri från ångest” av Christine Viklund

”Vi älskar därför att Han först älskat oss” läser vi i 1 Joh 4:10. Gud är kärlekens källa, mer än så Han är kärlek.

Rulla till toppen