Församlingsrådet

Församlingsrådet(styrelsen) har som uppgift att leda och utveckla församlingen och väljs i samband med årsmötet. I samband med att en medlem i församlingsrådet väljs in så avger denne ett löfte om tystnadsplikt om det som anförtros under bikt och enskild själavård. 

Församlingsrådet består av:

Rulla till toppen