Internationellt

I missionsbefallningen uppmanar Jesus sina lärjungar att sprida budskapet om honom till alla folk över hela världen. I Matteus 28:19-20 kan vi läsa: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er”.

Befallningen är en av grundstenarna i kristen tro och har varit en viktig del av kyrkans verksamhet genom historien. I Centrumkyrkan använder vi varje år delar av de gåvor som kommer int till församlingen i projekt som vi gemensamt beslutar om. 

Centrumkyrkans internationella insatser hanteras av det internationella rådet

Kontakt

Jörgen Almqvist

Internationella projekt

I Sverige

Rulla till toppen