Om Centrumkyrkan

Historik

Centrumkyrkan Vindeln bildades genom att Filadelfiaförsamlingen och Missionsförsamlingen i Vindeln förenades 2006. De tidigare församlingarnas historia och verksamhet får sin fortsättning i Centrumkyrkan.

Övergripande vision

Församlingens övergripande vision kan sammanfattas i Vindeln för Kristus. Det betyder att vi vill nå ut med det kristna budskapet i Vindeln och föra människor till en personlig tro på Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Vi vill även vara en positiv kraft i Vindeln som samhälle genom de verksamheter vi bedriver ibland både barn och vuxna.

Vårt uppdrag

Församlingens uppgift är att fira gudstjänst och föra evangeliet om Guds rike vidare i vittnesbörd och tjänst. Vi vill även arbeta för enhet med andra kristna.

Centrumkyrkan är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer. Församlingen vill genom diakoni möta människor med kärlekens handlingar. 

Med utgångspunkt i Jesu missionsbefallning vill vi dela hela Guds kyrkas uppgift att föra evangelium till alla folk. Församlingen har del i mission över alla gränser genom den mission som Pingst och Equmeniakyrkan bedriver.

Samfundsanslutning

Centrumkyrkan är ansluten till två samfund,  Pingst och Equmeniakyrkan.

Pingst

Pingst – fria församlingar i samverkan är de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation. Ända sedan 1900-talets början har pingstförsamlingarna samarbetat för att bygga Guds rike – lokalt, regionalt, nationellt och globalt. För att stärka och strukturera det gemensamma arbetet bildades Riksföreningen Pingst – fria församlingar i samverkan år 2001.

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är ett nytt samfund med djupa rötter i den svenska folkväckelsen. Bildarsamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan valde att gå ihop 2011 med ett gemensamt mål att bli en plats där barn, unga och vuxna efter sina förutsättningar kan få växa i tro tillsammans över generationsgränser.

Rulla till toppen