Kristus är uppstånden!

yellow-petaled flowers at daytime
”När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala och Maria Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. 
Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: ”Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?” Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: ”Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ”Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.” Mark 16:1-7

Vilken chock! Igen! Först de brutala och våldsamma händelserna som ledde till Jesu död. Och nu. Graven var tom. Jesus hade vid tre tillfällen i Markus evangelium berättat om att han skulle dö och uppstå. Markus är mycket kort och koncis, så det betyder troligen att Jesus upprepat detta fler gånger än så. Men poängen med uppståndelsen var obegriplig för lärjungarna, annars hade man ju kunna tänka sig att de skulle varit redan vid graven för att ta reda på om det stämde som han sagt. Om historien å andra sidan skulle vara uppdiktad, så skulle inte kvinnorna varit först vid graven. Deras vittnesbörd ansågs inte giltigt. Men Jesus såg till att visa sig för lärjungarna vid olika tillfällen under fyrtio dagar. Smart. Bevisen för att uppståndelsen är sann har tre ”bevistrådar”. För det första: graven var tom, för det andra: vittnesbörd från en stor mängd vittnen och för det tredje: den långsiktiga förvandlingen av efterföljarna genom den helige Andes utgjutande.

”Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.” 2 Kor 5:21

Berättelsen om Jesus förvandlar våra liv därför att den är sann! Gud skapade dig för att älska honom över allt annat, men han förlorade dig. Gud skapade mig för att älska honom över allt annat, men han förlorade mig. Gud skapade oss för att älska honom över allt annat, men han förlorade oss. Han kom för att vinna oss tillbaka, men det krävdes ett kors för att göra det.

Kristus är uppstånden!

Därför är vägen till Gud öppen, därför finns det alltid något att hoppas på. Jesus Kristus har gått in i dödens mörker för att befria oss från döden. Jesus Kristus har burit din och min synd, för att vi för evigt ska få vara hos Gud. Vilken kärlek.

Kristus är uppstånden!

Vi kan inte mer säga att Gud inte gör något åt ondskan, synden och döden. Gud har gjort allt!

Kristus är uppstånden! Ja, han är sannerligen uppstånden!

Rulla till toppen