”Ljus i mörkret” del 1

a lit candle in a dark room

Ett nytt år har börjat – helgerna är över för den här gången. Ganska skönt, men kanske lite vemodigt? Tiden går och den går fort! Och vi har förstås inget annat val än att följa med. Hur ser du på det kommande året? Vad tänker du om framtiden? Det är lätt att förlora hoppet när man ser sig omkring i vårt samhälle och vår omvärld. ”Det ser mörkt ut.” Nog har vi hört uttrycket. ”Det ser ljust ut.” Också något som vi hört. De flesta av oss är nog överens om vad vi menar. Hur ser du på livet? Är det mörkt eller är det ljust? Våra omständigheter kan förmörka tillvaron. Tänker man lite längre, utanför sitt eget så nog kan det se mörkt ut – rejält. Krig i Europa, krig i mellanöstern, gängvåld. Ja, du kan själv fylla i det som fattas. Vad ska vi göra då?  Lägga oss ner och ge upp? Eller kanske lite cyniskt bara bry sig om oss själva och vårt eget. 

Hur var det för de första lärjungarna, egentligen? De hade satt sitt hopp till Jesus, de satsade sina liv på honom. De följde honom och fick se människor starkt berörda av hans undervisning, de fick se honom bota människor och göra andra under. Tänk på stormen som stillades eller brödet och fiskarna som räckte till 5000 män (förutom kvinnor och barn) på den stora konferensen där en liten pojke delade med sig av sin matsäck. Jag tänker att lärjungarna hade framtidstro, och kanske såg med spänning på framtiden.  Men vad hände? När Jesus fängslades och till slut dödades, så begrep lärjungarna ingenting. Drömmen gick i kras – inte bara det – den krossades till småsmulor. Förutom rädsla för den egna livhanken så tror jag att frågan: ”Vad ska vi göra nu?” dominerade deras tankar. Kanske kan någon känna igen sig? I lärjungarnas osäkerhet – vad ska det bli nu? I rädslan för framtiden – finns det något att hoppas på? Finns det ett ljus i tunneln, eller är ljuset i tunneln bara ett tåg? Jesus sa om sig själv:

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh 8:12

Vad betyder det? När Jesus presenterar sig så, med orden ”Jag-Är” så gör han anspråk på att vara Gud. Då Mose mötte Gud, så var det så han skulle säga till Israels folk: ”Jag-Är” har sänt mig, Gud har sänt mig, själva varandet. Den som var och som är och som kommer. Den evige. Jesus säger vidare att Gud, Han själv, är världens ljus Och att den som följer Honom inte ska gå i mörker. En bild för hur det goda vinner över det onda. En bild för det hopp vi som kristna har.

Det finns inga omständigheter som inte Jesus kan lysa upp och förändra. Det betyder inte att vi alltid får det vi längtar efter, eller att vår situation ändras åt det håll vi vill. Men det betyder att vi kan hoppas på Gud. Det betyder att Gud är med oss, oavsett vad vi kan möta. Det betyder att Gud har den övergripande kontrollen. Det betyder att det onda och smärtsamma i våra liv inte har sista ordet. Det betyder att allt mörker en dag ska jagas fullständigt på flykten och aldrig komma tillbaka.

”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:5

Rulla till toppen