17 april 2022 Tage Stenamark: Gud har kontrollen

Påskdagens predikan om Gud som schackspelare

 

Rulla till toppen