Scoutmetoden

Vi kan göra väldigt många olika saker i scouterna. Men för att det ska vara scouting behöver vi använda oss av en särskilt metod, ett arbetssätt som kallas scoutmetoden:

Scoutlag och scoutlöfte

Scoutlagen handlar i grund och botten om att vara en schysst kompis och medmänniska, det är något som alla scouter försöker leva upp till. Vi arbetar aktivt med våra värderingar genom att hela tiden diskutera dem i olika sammanhang.

Patrullsystemet

Alla våra aktiviteter genomförs i små grupper, patruller, där alla får synas och vara delaktiga. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. En annan viktig del av patrullsystemet är att lära sig respektera sig själv och omgivningen.

Lära genom att göra – Learning by doing

Att själv få prova, våga misslyckas och prova igen, gör att scouterna hela tiden lär sig nya saker. Genom att tänka igenom och diskutera vad som gått bra och vad som gått dåligt utvecklas scouternas kreativa förmåga att lösa uppgifter på ett smidigt sätt, något som de har nytta av resten av livet. Dessutom är det roligare att få göra saker själv än att bara titta på.

Symboler och ceremonier

En viktig del i vår verksamhet handlar om att skapa andningshål där scouterna får tid för lugn och eftertanke. Det kan till exempel vara att patrullen samlas runt en lägereld där var och en får berätta hur deras dag har varit. De här stunderna skapar tillhörighet, trygghet och gemenskap.

Friluftsliv

Vi försöker vara utomhus så mycket som möjligt. Naturen erbjuder fantastiska upplevelser och skapar utmaningar där patrullens samarbetsförmåga sätts på prov. Genom att vara ute lär sig scouterna också hur viktigt det är att ta hand om naturen och ta ansvar för miljön.

Lokalt och globalt samhällsengagemang

Vi engagerar oss i och försöker påverka vad som händer i samhället, både i området där vi bor och ute i världen. Genom det lär sig scouterna kämpa för en bättre värld där alla människor är lika mycket värda och mår bra.

Stödjande och lyssnande ledarskap

Scouterna finns till för och leds av unga med stöd av vuxna. Scoutledarnas roll är att alltid finnas till hands, lyssna och stötta när det behövs. De ska skapa förutsättningar för och uppmuntra till utveckling och engagemang.

Kontakt

Charlotte Strand

Scoutledare

Kalender

Terminsstart Scouterna

ons 25/1,
18:30
- 20:30
Nu startar vi upp scoutverksamheten för VT 2023.
Läs mer

Scouterna

ons 1/2,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Inomhus, Skapa uno – Tillverka en...
Läs mer

Scouterna

ons 8/2,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Inomhus, Skapa dos – Tillverka en...
Läs mer

Scouterna

ons 15/2,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Inomhus, Skapa tres – Tillverka en...
Läs mer

Scouterna

ons 22/2,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Inomhus, Vi bakar och äter semlor...
Läs mer

Scouterna

ons 1/3,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Utomhus, Pulka Upptäckarna, 18:30 – 20:00...
Läs mer

Scouterna

ons 15/3,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Utomhus, Snögrotta – Ta gärna med...
Läs mer

Scouterna

ons 29/3,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Inne/Ute, patrullkväll Upptäckarna, 18:30 – 20:00...
Läs mer

Scouterna

ons 5/4,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 19:45 Snart är det påsk, Inne Upptäckarna,...
Läs mer

Scouterna

ons 19/4,
18:30
- 20:00
Spårarna, 18:30 – 20:00 Eld, Ute Upptäckarna, 18:30 – 20:00...
Läs mer
Rulla till toppen