Gudstjänsten 27/10

“Jag ställer upp i Jesu befrielse- armé…”

Med den sången avslutade Barbro och Stanley Karlman sin medverkan i söndagens gudstjänst (27/10). Stanley predikade inspirerat och medryckande om vikten av att bära ut vittnesbördet om Jesus. De sjöng ytterligare några duettsånger i gudstjänsten, som avslutades med nattvardsfirande.
Det blev ett alltigenom intressant och givande möte.

Barbro och Stanley Karlman 2013-10-27

Comments are closed.